KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla FORTISSIMI ROBORE GAYRIMENKUL VE TEKNOLOJI LIMITED SIRKETI tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

 

1.Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, A-Proje (FORTISSIMI ROBORE GAYRIMENKUL VE TEKNOLOJI LIMITED SIRKETI) tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.sharpar.co  internet

 

adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 

 

 

3.Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

 

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, A-Proje (FORTISSIMI ROBORE GAYRIMENKUL VE TEKNOLOJI LIMITED SIRKETI) tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, A-Proje (FORTISSIMI ROBORE GAYRIMENKUL VE TEKNOLOJI LIMITED SIRKETI). İştiraki ve Ortaklarının İştiraki Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 

 

 

4.Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

 

 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

etme.

Would you like to subscribe to our newsletter?